BVTV

Chỉ đường đến HTX

Untitled-4

hinh-anh-hoat-dong

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet
facebook-icon  Yahoo-Messenger-icon  Twitter bird icon  images 1 
456183
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5495
7478
28117
384910
127140
104825
456183

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-23 17:55
Category: Các văn bản, chính sách liên quan
Order Files by:
Date
Files:

Nông nghiệp hữu cơ

Information
Created 2018-09-05
Changed
Version
Size 1.06 MB
System
Downloads 140

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Information
Created 2018-07-16
Changed
Version
Size 1.06 MB
System
Downloads 164

Về Bảo hiểm nông nghiệp

Information
Created 2018-05-09
Changed 2018-05-09
Version
Size 461.2 KB
System
Downloads 169

Cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn

Information
Created 2018-05-09
Changed 2018-05-09
Version
Size 314.77 KB
System
Downloads 172

v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX

Information
Created 2017-09-27
Changed
Version
Size 255.61 KB
System
Downloads 193

Về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ

 

Information
Created 2017-06-22
Changed
Version
Size 443.06 KB
System
Downloads 345

Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp

 

Information
Created 2017-06-22
Changed
Version
Size 2.76 MB
System
Downloads 230

Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

 

Information
Created 2017-06-22
Changed
Version
Size 1.15 MB
System
Downloads 215

V/v cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

Information
Created 2017-05-15
Changed
Version
Size 1.91 MB
System
Downloads 196

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Information
Created 2017-05-15
Changed 2017-05-15
Version
Size 14.69 MB
System
Downloads 379

Xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Information
Created 2016-12-16
Changed 2016-12-16
Version
Size 2.7 MB
System
Downloads 217

Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng

Information
Created 2016-11-21
Changed
Version
Size 3.97 MB
System
Downloads 199

Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp 

Information
Created 2016-11-21
Changed
Version
Size 44.5 KB
System
Downloads 191

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây troofngn, bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Information
Created 2016-11-21
Changed
Version
Size 194.5 KB
System
Downloads 241

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 2.8 MB
System
Downloads 218

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 597.61 KB
System
Downloads 203

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Hợp tác xã

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 112 KB
System
Downloads 192

Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 361.46 KB
System
Downloads 220

Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 99.5 KB
System
Downloads 208

Hướng dẫn hỗ trợ lãi xuất vay vốn và cấp bù chênh lệch do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 204.52 KB
System
Downloads 190

Hướng đẫn đăng ký và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 2.12 MB
System
Downloads 298

Quyết định về Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Information
Created 2016-11-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 165.81 KB
System
Downloads 217

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Information
Created 2016-11-20
Changed 2016-11-21
Version
Size 1.47 MB
System
Downloads 216

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Information
Created 2016-10-23
Changed 2016-10-23
Version
Size 1.27 MB
System
Downloads 188

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

Information
Created 2016-10-22
Changed 2016-11-21
Version
Size 174.43 KB
System
Downloads 193

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường

Information
Created 2016-10-21
Changed 2016-11-21
Version
Size 0
System
Downloads 15

Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

Information
Created 2016-10-20
Changed 2017-05-15
Version
Size 2.4 MB
System
Downloads 212
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction