Tổng hợp tin

II. Giới thiệu về HTX Nông nghiệp Mường Động:              

          1.Tổng quan về HTX Nông nghiệp Mường Động

          1.1. Tên hợp tác xã

          a) Tên gọi đầy đủ: Hợp tác xã Nông nghiệp vàThương mạiMường Động

          b) Tên gọi tắt: HTX Nông nghiệp Mường Động.

          c) Tên tiếng Anh: Muong Dong Agricultural Cooperative.

       1.2. Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã: Thôn Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

          1.3. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

          1.4. Số lượng thành viên: 23 Người (đăng ký ban đầu).

          1.5. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

          - Trồng cây cam, quýt và các loại cây ăn quả có múi khác (mã ngành 01213)

          - Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp (mã ngành 013 - 0130 - 01300)

- Trồng rau các loại (mã ngành 01181)

- Trồng cây dược liệu (mã ngành 01282)

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (mã ngành 0161 - 01610)

- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (mã ngành 0163 - 01630)

- Buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trongNông nghiệp (mã ngành 46691).

- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (mã ngành 4933)

- Bán buôn hoa và cây (mã ngành 46202)

- Bán lẻ các sản phẩm nông nghiệp trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (mã ngành 4719)

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (mã ngành 7490)

- Trồng hoa, cây cảnh (mã ngành 01183)

- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (mã ngành 0162 - 01620)

- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp (mã ngành 024 - 0240 - 02400)

- Đại lý du lịch (mã ngành 7911-79110)

- Xuất nhập khẩu nông lâm sản.

         

Tin mới

Viết bởi Super User