BVTV

Chỉ đường đến HTX

Untitled-4

hinh-anh-hoat-dong

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet
facebook-icon  Yahoo-Messenger-icon  Twitter bird icon  images 1 
2072962
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
97
646
1675
2065358
4897
34495
2072962

Your IP: 44.210.85.190
2022-12-07 01:16

         Tổ chức bộ máy của HTX và chức năng nhiệm vụ

 

Hợp tác xã có Hội đồng quản trị do Hội nghị xã viên bầu ra. Hội đồng quản trị có Chủ tịch và các thành viên. Hội đồng đề cử (hoặc thuê) Giám đốc, Phó giám đốc điều hành Hợp Tác xã. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc, phó Giám đốc HTX là Ban Kiểm soát do Hội nghị xã viên bầu ra. Hội đồng quản trị quyết định việc phê chuẩn Ban cố vấn và bộ phận giúp việc (kế toán, thủ quỹ, văn phòng).

          1. Hội đồng quản trị:

          HTX Nông nghiệp Mường Động có Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên. Hội đồng quản trị được bầu tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã và có nhiệm kỳ 05 năm.

          Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị thực hiện theo điều 36 Luật hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 12 Điều lệ HTX Nông nghiệp Mường Động đã được thông qua.

          Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo điều 37 Luật hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 13 của Điều lệ HTX Nông nghiệp Mường Động đã được thông qua.

          2. Ban Kiểm soát:

          HTX Nông nghiệp Mường Động có Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm soát được bầu tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã và có nhiệm kỳ 05 năm.

          Quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát thực hiện theo điều 38 Luật hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 15 Điều lệ HTX Nông nghiệp Mường Động  đã được thông qua.

          3. Ban Giám đốc:

          HTX Nông nghiệp Mường Động có Giám đốc và 02 Phó giám đốc. Giám đốc Hợp tác xã do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm như Điều lệ đã quy định hoặc do Ban quản trị HTX thuê. Các Phó giám đốc do thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

          Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc HTX thực hiện theo điều 38 Luật Hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 14 Điều lệ HTX Nông nghiệp Mường Động đã được thông qua.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction